Poptávka

Jsme tým zkušených dělníků a techniků

Máme dlouholetou praxi při výstavbě, servisu a provozování čistíren odpadních vod.

Chci vědět více

Společnost SABTIKAS, s.r.o. byla založena v roce 2003. Hlavní náplní je výroba domovních čistíren odpadních vod TOPAS a jejich servis, výroba plastových nádrží,  žump, jímek, retenčních nádrží, šachtic a dalších výrobků z plastů.

ČOV Topas vyrábíme ve spolupráci s našim licenčním partnerem firmou TopolWater s.r.o., která se zabývá vývojem čistíren odpadních vod  již od roku 1990. Technické řešení čistírny je autorsky chráněno mezinárodním patentem č. 282 411. 

Výrobky jsou certifikovány dle platné legislativy.

Aktuality

04. 09. 2017
Řešíte problém, jaký domovní čistící prostředek (s doubou účiností) je pro ČOV šetrný? Jaký použít prací prášek,aviváž, čistící prostředky na WC, anebo do myčky?
19. 06. 2017

Naše stránky jste navštívili, abychom Vám odpověděli na otázku:

„KAM S ODPADNÍMI VODAMI ??“

  1. Volbou jednodušší cesty je vypouštění odpadních vod do vodotěsné nádrže ( žumpy,jímky). Povolení této stavby nezabere mnoho času a shánění dokladů. Samozřejmě i pořizovací náklady jsou nižší než, když zvolíte variantu osazení domovní čistírny. Avšak pokud  se chcete chovat ekologicky a dodržovat vydané povolení  a porovnáte následné  investice spojené s likvidací odpadních vod a pohodlím pak zvolíte variantu č.2. 
  2. Jak je naznačeno výše vydáte se složitější cestou při povolení vypouštění odpadních vod prostřednictvím ČOV. Realizovatelné je to v případě, že lze odpadní vodu odvádět buď do vod povrchových tj. blízkého vodního toku, dešťové kanalizace nebo pokud se nacházíte v oblasti s vhodným geologickým podložím, které umožní odpadní vody zasakovat  do vod podzemních.

 Rozhodně také bude záležet na stanovisku místně příslušného vodoprávního úřadu, zda Vám vybudování čistírny povolí.

Mezi základní dokumenty, které budete potřebovat k vyřízení  ČOV patří:

  • stanovisko správce povodí
  • v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových i vyjádření správce vodního toku
  • v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních hydrogeologický posudek
  • projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou
  • souhlas s umístěním ČOV příslušného stavebního úřadu