Poptávka
Drobečková navigace

Úvod > Nádrže > Nádrže na dešťovou vodu

Nádrže na dešťovou vodu

Současná legislativa upřednostňuje utrácení dešťových vod na vlastních pozemcích a jejich případné další využití pro zálivku zahrady či zpětné využití v domácnosti a následném utrácení vsakem do podloží, odtokem do vod povrchových či do kanalizace.

nádrže na dešťovou voduDešťová voda se akumuluje v jímkách a to buď k zálivce zahrady nebo retenčních jímkách bez dalšího využití této dešťové vody, které však regulují množství vody na odtoku.

Nejčastěji stavebníci využívají možnosti zálivky zahrady. Nádrže jsou tak doplněny čerpací technologií pro napojení zahradní hadice a zpětnou klapou.

V jímce je osazena automatická vodárna WALRUS TQ 400 s maximální dopravní výškou 30m, tlakem 1,8 bar a max. průtokem 75 l/s. Při jiném požadavku je dodána vodárna s větším výkonem.

Co se týče doporučení velikosti takovéto nádrže, je třeba zvážit velikost pozemku či rozsah užitné zahrady, kterou chceme takto zalévat a s množstvím dešťových vod, které v daném časovém horizontu spadnou. Pokud chceme zalévat pár okrasných stromů a keřů může být dostačují jímka o objemu např. 3m3.

Počítáme však i s částečnou zálivkou trávníku nebo s pravidelnou závlahou, je tedy nutné zohlednit i objem nádrže. Pro běžné použití volí klienti objem okolo 5-7m3.