Poptávka
Drobečková navigace

Úvod > Čističky odpadních vod > Domovní ČOV

 

Domovní ČOV

Sabtikas úzce spolupracuje ze společností TopolWater. Jsme hrdí na to, že máme možnost po celé Moravě montovat kvalitní, bezúdržbové a dlouho fungující čističky odpadních vod s evropskými certifikáty.  

Kontejnerové a domovní čistírny odpadních vod TOPAS® jsou určeny k čištění veškerých biologicky znečištěných odpadních vod.Jsou vhodné především pro tyto objekty:

 • rodinné domy,
 • rekreační objekty a chalupy,
 • penziony,
 • restaurace,
 • hotely,
 • menší obce.

Domovní čistírny odpadních vod (DČOV) TOPAS do 50 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou vyráběny na základě certifikace dle evropské normy EN 12566-3+A2. Větší kontejnerové čistírny TOPAS pro 55 - 400 EO jsou certifikovány dle ČSN 75 6402.

Čistírny se prodávají jako kompletní výrobky se zabudovaným dmychadlem, řídící jednotkou a včetně zatepleného víka, bez nutnosti dokupování dodatečných nástavců pro různé hloubky přítoku apod.

domácí čističky.png

Čistírny TOPAS pracují na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu ve vznosu. Vzduch, nezbytný pro život mikroorganismů je dodáván dmychadlem s nehlučným provozem, jež je umístěno v boxu, který je součástí kontejneru čistírny. Dmychadlo je použito také na pohon vzduchových čerpadel (mamutek), které zajišťují přečerpávání vody mezi jednotlivými komorami ČOV.

Součástí technologie jsou tlakové sondy pro snímání výšky hladiny v nádrži. Změny vodního sloupce vyhodnocuje řídící jednotka a poté nastavuje optimální chod a režim čištění v závislosti na množství přitékajících odpadních vod. 

základní schéma.png

Informace o technologii

Technologie TOPAS® je patentově chráněna v celé Evropě a ve většině vyspělých států světa. Umožňuje vyrobit jediné skutečně bezobslužné malé čistírny odpadních vod. Patent je cenný především tím, že technologie TOPAS® (TOPOL AKTIVAČNÍ SYSTÉM) neobsahuje ani jediný ručně stavitelný kohout nebo ventil a proces čištění řídí plně počítač se sofistikovaným programem.

Tím se čistírny TOPAS® zásadně liší od běžných domovních čistíren, které obvykle obsahují až 5 ks ručně ovládaných armatur. Ty je nezbytné často a náročně seřizovat podle návodu.

To se u technologie TOPAS® uživateli stát nemůže – není co seřizovat. Čistírny TOPAS® jsou vždy vybaveny odděleným kalojemem a automatickým odkalováním aktivační nádrže, což je nezbytné pro zamezení úniku kalu do odtoku a zajištění základního komfortu provozu. To by mělo být pro moderní čistírny samozřejmostí, kterou požaduje i nařízení vlády č. 23/2011 Sb., pokud má být čistírna zařazena do třídy III. – nejvyšší kategorie. Bohužel to u mnoha výrobců samozřejmostí není, protože samostatný kalojem zvyšuje výrobní náklady.

Řídicí jednotka

Čistírny TOPAS jsou řízeny počítačem se speciálním programem pro patent TOPAS, který na základě trvale měřeného množství odpadní vody optimalizuje celý proces čištění. Jedná se o unikátní systém, který nemá na domovních čistírnách obdoby, nejen v České republice. Vyznačuje se těmito výhodami:

 • Maximální úspora elektrické energie – výkon čistírny (doba chodu dmychadla) se plynule přizpůsobuje množství odpadních vod v rozmezí 2 – 24 hodin denně.
 • Při přerušení přítoku odpadních vod se výkon čistírny automaticky snižuje až na udržovací režim, ve kterém si čistírna udrží plnou biologickou funkci minimálně 3 měsíce bez přítoku splašků. Jde o ideální systém pro rekreační objekty, bez neustálého přestavování režimů.
 • Možnost nastavení režimu vody s nestandardním znečištěním (restaurace, provozovny, dílny, apod).
 • Případná porucha čistírny je signalizována zvukově a světelně se specifikací příčiny na displeji.
 • Možnost přenosu všech dat pomocí SMS, včetně havarijních hlášení až na 4 telefonní čísla (např. majitel, servisní technik, dispečerské centrum apod).
 • Možnost upravit nastavené parametry čištění pomocí SMS.
 • Dávkování chemikálií, přesně podle množství odpadních vod, kdy se nastavuje jen koncentrace chemikálie na 1m3 odpadní vody.

Typy čistíren

Vyrábějí se 2 typy čistíren TOPAS:

 • TOPAS R
 • TOPAS S

Oba typy mají obdobnou technologii, která obsahuje přítokovou nádrž, aktivační nádrž (bioreaktor) a kalojem. Liší se tím, že u TOPAS R je přítoková nádrž spojena u dna s aktivační nádrží a tvoří spolu "spojené nádoby". U systému Topas S jsou přítoková a aktivační nádrž vodotěsně odděleny a odpadní vody jsou z přítokové nádrže do aktivační nádrže přečerpávány. Tím má přítoková nádrž též funkci čerpací stanice a současně slouží k akumulaci nárazových přítoků.

Obecně platí, že čistírny TOPAS R jsou vhodné pro instalace, kdy přítoková kanalizace je zahloubena do 0,7 m pod terénem. TOPAS S jsou vhodné pro větší hloubky přítoku, až do 1,2 m , kdy u jiných typů DČOV je nezbytné předřadit čerpací stanici nebo je nutné čistírnu nákladně obetonovat.

TOPAS R

Jedná se o čistírny, které se vyrábějí v kruhových nádržích pro kapacity 5,8,12,16 a 22 EO. Čistírny jsou určeny pro hloubku přítoku do 0,7 m. Technologii je možné instalovat prakticky do jakýchkoliv nádrží, a proto se běžně používá k rekonstrukci špatně fungujících čistíren všech typů, starých i nových, včetně rekonstrukce žump a septiků na ČOV.

TOPAS S

Čistírny Topas S se vyrábějí ve velikostech 5,8,12,16 a 22 EO jako kruhové čistírny pro hloubku přítoku do 2,2 m pod terénem. Pro kapacity 7 – 400 EO se vyrábějí jako obdélníkové oceloplastové nádrže.

 

Půdorys kruhové čistírny

Půdorys kruhové čistírny.jpg

 1. Přítoková komora – slouží k zachycení a rozmělnění hrubých nečistot, k homogenizaci splašků a k denitrifikaci (odstranění dusičnanů z odpadní vody).
 2. Aktivační komora – zde dochází k biologickému čištění odpadních vod mikroorganismy, které jsou obsaženy v "aktivovaném kalu". Energie k průběhu tohoto procesu je dodávána provzdušňováním. Dále zde dochází k oxidaci amoniaku na dusičnany a k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu.
 3. Kalojem – slouží k uskladnění přebytečného kalu jako produktu biologického čištění. Platí zásada, že čím lépe čistírna pracuje, tím více vzniká přebytečného kalu k uskladnění. Pokud čistírna nemá samostatný kalojem a automatické odkalování aktivační nádrže, může docházet k úniku kalu do odtoku čisté vody již při drobném zanedbání údržby.
 4. Pískový filtr – slouží k mechanickému dočištění biologicky vyčištěných odpadních vod.

 

Výrobní varianty čistíren TOPAS - podle typu řídicí jednotky

 

 • Řídicí jednotka bez GSM

Obsahuje speciální program pro patent TOPAS®, který na základě trvale měřeného množství odpadní vody optimalizuje celý proces čištění. Řídicí jednotka zajišťuje:

 • maximální úsporu elektrické energie, díky tomu, že se výkon čistírny (doba chodu dmychadla) plynule přizpůsobuje množství odpadních vod v rozmezí 2 – 24 hodin denně;
 • automatické snížení výkonu při přerušení přítoku odpadních vod až na udržovací režim, ve kterém si čistírna udrží plnou biologickou funkci minimálně 3 měsíce bez přítoku splašků; jde o ideální systém pro rekreační objekty, bez neustálého nastavování a přestavování režimů;
 • nastavení režimu vody s nestandardním znečištěním (restaurace apod);
 • zvukovou a světelnou signalizaci při případné poruše čistírny se specifikací příčiny na displeji;
 • dávkování chemikálií, přesně podle množství odpadních vod, kdy se nastavuje jen koncentrace chemikálie na 1m3 odpadní vody.

 

 • Řídicí jednotka s GSM

Řídicí jednotka obsahuje navíc GSM modul, sloužící k přenosu dat a dálkové správě čistírny TOPAS. Komunikace se provádí pomocí SMS zpráv. GSM modul má tyto základní funkce:

 • poskytuje informace o stavu a činnosti čistírny;
 • zajišťuje přenos všech dat, včetně chybových hlášení až na 4 telefonní čísla (např. majitel, servisní technik, dispečerské centrum apod.);
 • umožňuje upravit nastavené parametry čištění pomocí SMS.

Řídicí jednotka.JPG

 Výrobní varianty čistíren TOPAS - podle hloubky přítoku

 • TOPAS R – pevná hloubka přítoku 0,7 m pod terénem
 • TOPAS S – variabilní hloubka přítoku 0,4 – 1,2 m pod terénem

U čistíren s variabilním přítokem se nátoková trubka osadí až při montáži, podle skutečné hloubky přítokové kanalizace. Odtok je vždy pevně zabudovaný a je součástí výrobku.

TOPAS R - kruh.jpgTOPAS S - kruh.jpg