Poptávka
Drobečková navigace

Úvod > Čističky odpadních vod > Volitelné příslušenství ČOV

 

Doplňková zařízení ČOV TOPAS

 

Pískový filtr

 • Slouží k mechanickému dočištění biologicky vyčištěné odpadní vody. PF je nezbytný, pokud se vyčištěná voda dále využívá v domácnosti (toalety, pračka apod.) nebo na kapénkovou zálivku. Je možné jej dodat ke všem typům čistíren.
 • Jedná se o jedinečné zařízení, chráněné evropským patentem (EP). Čistírnám TOPAS umožňuje stabilně dosahovat kvality čištění, která u běžných čistíren bez samostatného dočištění není prakticky dosažitelná.
 • Jeho velká výhoda spočívá v tom, že je vestavěn v čistírně a v rámci režimu systému TOPAS je několikrát za den automaticky propírán, přičemž zakalená voda se vrací zpět do čistírny.

Pískový filtr.jpg

Modul GSM - pro dálkový přenos dat

GSM modul je integrovanou součástí řídicí jednotky a slouží k dálkové správě čistírny TOPAS. Komunikace obsluhy ČOV s GSM modulem se provádí pomocí SMS zpráv nebo prostým prozvoněním. Modul umožňuje nastavení názvu nebo jiné identifikace ČOV, která se zobrazí v úvodu každé zaslané zprávy. Tato funkce je vhodná zejména pro servisní centra, která spravují více ČOV najednou. Každá textová správa, kterou GSM modul odesílá, může být odeslána současně až na 5 telefonních čísel najednou. GSM modul má tyto základní funkce:

 • chybová hlášení
 • informace o stavu a činnosti čistírny
 • možnost změny nastavení základních provozních parametrů
 • možnost připojení externího vstupu

Chybová hlášení

Čistírny TOPAS rozlišují dva typy chybových hlášení:

 1. Závada - signalizuje nesprávnou funkci čistírny, kdy ale ještě nedochází k odtoku nevyčištěných odpadních vod a není proto třeba okamžitý zásah servisu. Závada se projevuje blikáním červeného světla.
 2. Havárie - představuje takový stav čistírny, kdy je třeba urychleně zajistit opravu. Červené světlo svítí nepřerušovaně.

Pokud dojde k závadě nebo havárii, pak z čistírny odejde automaticky SMS zpráva na zadaná telefonní čísla. Zpráva obsahuje informace z displeje čistírny: stav čistírny v daném okamžiku, včetně informace o typu chyby.

Informace o stavu čistírny

GSM modul posílá na vyžádání (prozvonění) obsluhy ČOV informace o aktuálním stavu, které se právě zobrazují na displeji řídící jednotky.

Nastavování provozních parametrů

Systém GSM umožňuje kromě kontroly i změnu nastavení některých vybraných provozních parametrů čistírny. Nejedná se o všechny nastavitelné hodnoty, ale byly vybrány ty, které se vztahují k charakteru a množství odpadních vod a umožňují tak optimalizovat chod čistírny z hlediska:

 • provozních hladin
 • délek jednotlivých fází čištění
 • množství vzduchu s ohledem na znečištění odpadních vod
 • množství dávkovaných chemikálií.

 

Externí vstup

GSM modul je připraven pro externí vstup dalšího libovolného přídavného zařízení, např. externí signalizace, pultu dálkové centrální ochrany, apod. Prostřednictvím SMS zpráv je uživatel ČOV informován o zapnutí nebo vypnutí tohoto přídavného zařízení. Modul je také opatřen funkcí, umožňující editaci textu takto vyslané SMS zprávy.

Řídicí jednotka.JPG

 

Dávkování chemikálií

 • Je to speciální zařízení, nezbytné pro odstraňování fosforu, případně pro úpravu pH.
 • Pracuje v závislosti na řídicí jednotkou změřeném množství odpadní vody a dávkuje chemikálie pro srážení fosforu, podle nastavené hodnoty koncentrace fosforu na výstupu.
 • Jedná se o jedinou domovní čistírnu odpadních vod, kde se nastavuje pouze požadovaná koncentrace chemikálie na 1m3 vyčištěné vody (ml /m3). Počítač trvale informuje o lhůtě k doplnění chemikálie v zásobníku.

Dávkování chemikálií.jpg

UV lampa

UV lampa je zařízení, nainstalované do domovní čistírny odpadních vod TOPAS. Zajišťuje neustálé ničení všech druhů vodních řas, plísní, bakterií a virů z vyčištěné vody, které mohou být původcem nemocí a infekcí. Výhody dezinfekce vody UV zářením jsou následující:

 • jedná se o fyzikální proces dezinfekce (nevnášejí se tedy žádné chemikálie do vody)
 • neovlivňuje zápach ani chuť vody
 • nemění původní složení vody
 • nevznikají žádné vedlejší produkty dezinfekce
 • účinek téměř nezávisí na chemismu a teplotě vody.

UV lampa.jpg