Poptávka
Drobečková navigace

Úvod > Nádrže

Nádrže

 

Naše stránky jste navštívili, abychom Vám odpověděli na otázku :

 

„KAM S ODPADNÍMI VODAMI ??“

  1. Volbou jednodušší cesty je vypouštění odpadních vod do vodotěsné nádrže ( žumpy,jímky). Povolení této stavby nezabere mnoho času a shánění dokladů. Samozřejmě i pořizovací náklady jsou nižší než, když zvolíte variantu osazení domovní čistírny. Avšak pokud  se chcete chovat ekologicky a dodržovat vydané povolení  a porovnáte následné  investice spojené s likvidací odpadních vod a pohodlím pak zvolíte variantu č.2. 
  2. Jak je naznačeno výše vydáte se složitější cestou při povolení vypouštění odpadních vod prostřednictvím ČOV. Realizovatelné je to v případě, že lze odpadní vodu odvádět buď do vod povrchových tj. blízkého vodního toku, dešťové kanalizace nebo pokud se nacházíte v oblasti s vhodným geologickým podložím, které umožní odpadní vody zasakovat  do vod podzemních.

 

Rozhodně také bude záležet na stanovisku místně příslušného vodoprávního úřadu, zda Vám vybudování čistírny povolí.

 

Mezi základní dokumenty, které budete potřebovat k vyřízení  ČOV patří:

  • stanovisko správce povodí
  • v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových i vyjádření správce vodního toku
  • v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních hydrogeologický posudek
  • projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou
  • souhlas s umístěním ČOV příslušného stavebního úřadu

 

                                                      certifikát nádrží                certifikát ČOV